Schermschool

"Een actieve en gezellige vereniging in hartje Jordaan."

de trainers

Liset Reinecke

Liset heeft haar diploma als schermleraar in 2021 in Gent behaald.

Marijn de Jong

"Ik probeer in mijn degenlessen de flexibiliteit van de floret en de explosiviteit van de sabel te leggen. Ik ben sinds 2011 voltijds trainer en coach bij verschillende schermclubs."

Sabine van Knijff

"In 2021 behaalde ik mijn schermlerarendiploma te Gent. Mijn passie is het lesgeven aan de jeugd tussen 5-11 en 12-16 jaar. Met een sterke focus op de breedtesport, Anyone can Fence!."

Jan Dirk Burger

"Hoe je schermt, zegt veel over wie je bent. Aanvallend, defensief, creatief, functioneel..... Het schermen is een spiegel op het meest elementaire niveau: hoe ga je om met spanning? Ben je je eigen impulsen de baas?"

Pavlo Kirpulyanskyy

Elpee teacher on thuesdays

Wij zijn ontzettend trots op de leerlingen die wij door de jaren heen hebben mogen begeleiden in het verbeteren van hun schermspel. Wij kijken uit naar nog vele mooie jaren en nieuwe gezichten.

De schermsport

schermschool jordaan

de wapens

Sabel

De sabel is een slag- en steekwapen. Schermen met de sabel is voor zowel dames als heren een Olympische sport. Treffers kunnen toegebracht worden met de punt, de snijkant en de platte kanten van het wapen. Het geldig trefvlak bestaat uit de romp (boven het middel), het hoofd en de armen. Schermen met de sabel kenmerkt zich door een vlot wedstrijdverloop en veel aanvallen op de tegenstander. Alles boven de (denkbeeldige) gordel is raakvlak, exclusief de beide handen.

Degen

De degen lijkt het meest op het klassieke duelwapen. Schermen met de degen is voor zowel dames als heren een Olympische sport. De degen is ook een steekwapen en relatief onbuigzaam. Geldige treffers kunnen enkel toegebracht worden met de punt. Het geldige trefvlak beslaat het hele lichaam. Aanval en verdediging hebben een even belangrijke rol.

Floret

De floret is een steekwapen met een flexibele kling, dat oorspronkelijk als trainingswapen dienst deed. Omdat er tijdens het oefenen met sabel of degen te veel doden en gewonden vielen, werd de floret uitgevonden. Nu is schermen met de floret een Olympische sport voor zowel dames als heren. Geldige treffers kunnen enkel toegebracht worden met de punt. Het geldige trefvlak bestaat enkel uit de romp.